Wspomnienia gimnazjalisty

Jak na złość nie miałem tak wiele szczęścia jak inne dzieciaki. Odkąd sięgam pamięcią liczyła się jedynie ojca firma. Chyba na przekór była ona związana z kolejnymi zmianami miejsca zamieszkania. To było powodem, że nie miałem serdecznego kolegi, bo jeśli z kimś się zaprzyjaźniłem, tata znowu dostawał zlecenie w drugim końcu Polski. Lublin to miejscowość, którą utkwiła mi w pamięci najfajniej. Możliwe, że to za sprawą tego, iż jest fajne gimnazjum, oraz szkoła podstawowa w Lublinie. Prędko zaczęte więzi przyjaźni, jak również dłuższa inwestycja firmy mojego ojca spowodowały, że spędziliśmy tam przeszło 4 lata. Co fajniejsze do tej samej szkoły chodziła moja mama. Posiada dużo fotografii z tamtych czasów, lecz jak się można było spodziewać szkoła przeszła kapitalny remont i już mamie trudno było ją poznać. Pamięta nazwiska nauczycieli, lecz niestety już żaden z nich nie naucza. Ewentualnie przyczyną, może być fakt, że kiedyś tu była podstawówka, a teraz to jest gimnazjum w Lublinie. Naturalnie to rozporządzenia, polskiego ministra, który zafundował nam gimnazja. Da się słyszeć, że ten model edukacji się nie sprawdza, a absolwenci gimnazjum mają trudności dostać się do pożądanego liceum. Ze mną jeżeli tak będzie, to akurat zrozumiem. Co chwila zmiana miasta, szkoły, uczni, eh. Mam nadzieję, że jakoś dam radę. Apropo zdjęć, mama posiada ich najwięcej z ogólniaka. Liceum w Lublinie, po tym co mówi mało co się zmieniło. Nauczyciele nawet są w większości Ci sami. Mówiła o tym ze swoją kuzynką, która tam pracuje. Ile to już razy był wznawiany temat, żebym zamieszkał właśnie z ciocią co pozwoli mi przetrwać gimnazjum i zdawać do prestiżowego liceum. Tych w Lublinie jest sporo, lecz i zainteresowanych jest multum. W momencie gdy uczęszczałem do podstawówki, takie coś nie wchodziło w grę, ale teraz myślę, że może być to najodpowiedniejsze rozstrzygnięcie.

Reklamy

Czas przemyśleń

Celem, jaki ma posiadać Rok wiary, ustanowiony przez wiernych chrześcijan, ma być stworzenie atmosfery do pełnego i nowego poczucia wiary, wykorzystanie zaangażowania misyjnego na potrzeby nowej nauki. Powinien też ukazać wspólne przyrzeczenie do ponownego odkrycia i nauk podstawowych symboli wiary, jakie są obecne w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Katechizm ma stanowić też autentycznym narzędziem umacniania w wierze, szczególnie dla ludzi, którzy winny dbać o wychowanie wiernych.

Do podstawowych obowiązków liturgicznych zaliczają się: składanie ofiar, modły, oczyszczenia oraz ablucje, a także pozostałe metody oddawania czci bogom oraz wybranym świętym. Liturgia chrześcijańska ma za zadanie uobecnić na temat życia, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, jak również tworzyć wspólnotę braci w wierze. Liturgia obchodzona poprzez pełne zgromadzenie, jednak szczególne zadania są najczęściej przewidziane dla ludzi uroczyście wyświęconych.

W okresie przed wielkimi uroczystościami kościelnymi duchowni organizują katechezy poświęcone teologii i liturgii (rok liturgiczny) zbliżającego się święta. Każda uroczystość łączy się z ważną zasadą wiary, spójnia między wiarą, życiem codziennym i liturgią. Silne przeżycie liturgii jest oparte na jedności stylu życia z głoszoną wiarą.