Czas przemyśleń

Celem, jaki ma posiadać Rok wiary, ustanowiony przez wiernych chrześcijan, ma być stworzenie atmosfery do pełnego i nowego poczucia wiary, wykorzystanie zaangażowania misyjnego na potrzeby nowej nauki. Powinien też ukazać wspólne przyrzeczenie do ponownego odkrycia i nauk podstawowych symboli wiary, jakie są obecne w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Katechizm ma stanowić też autentycznym narzędziem umacniania w wierze, szczególnie dla ludzi, którzy winny dbać o wychowanie wiernych.

Do podstawowych obowiązków liturgicznych zaliczają się: składanie ofiar, modły, oczyszczenia oraz ablucje, a także pozostałe metody oddawania czci bogom oraz wybranym świętym. Liturgia chrześcijańska ma za zadanie uobecnić na temat życia, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, jak również tworzyć wspólnotę braci w wierze. Liturgia obchodzona poprzez pełne zgromadzenie, jednak szczególne zadania są najczęściej przewidziane dla ludzi uroczyście wyświęconych.

W okresie przed wielkimi uroczystościami kościelnymi duchowni organizują katechezy poświęcone teologii i liturgii (rok liturgiczny) zbliżającego się święta. Każda uroczystość łączy się z ważną zasadą wiary, spójnia między wiarą, życiem codziennym i liturgią. Silne przeżycie liturgii jest oparte na jedności stylu życia z głoszoną wiarą.

Reklamy